Home    Search    Sitemap
Afrikaans Olympiad


Nuwe organiseerder: ATKV

Dit is vir ons aangenaam om u in kennis te stel dat die Afrikaans-Olimpiade voortaan deur die ATKV georganiseer sal word. Die ATKV neem amptelik oor vanaf 1 Julie 2004.

Die kontakpersoon by die ATKV vir enige navrae rakende die Olimpiade is:
Willem Louw, Tel: (011) 886 4888, Fax: (011) 886 8939, Epos: willeml@atkv.org.za
Posbus 4586, Randburg, 2125

Ons neem dus afskeid van die projek na 24 jaar en wil u bedank vir u lojale ondersteuning van die projek asook vir die aanmoediging van u leerlinge om deel te neem.

Vorige vraestelle en uitslae


Top